Web Hosting

Phù hợp với các Doanh nghiệp, Cá nhân có nhu cầu lưu trữ ít.

Business Hosting

Phù hợp với các Doanh nghiệp, Cá nhân có lưu lượng truy cập cao và nhu cầu lưu trữ nhiều.

Máy chủ VPS

VPS cấu hình mạnh, tốc độ cao, bảo mật dữ liệu tuyệt đối.