Quy định của pháp luật về kinh doanh online trực tuyến

by migodavn
18 views

Quy định của pháp luật về kinh doanh online trên mạng trực tuyến. Đối tượng phải đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh. Bán hàng trên Facebook có cần đăng ký kinh doanh?

Hiện nay, trào lưu kinh doanh trên mạng xã hội đang nở rộ với quy mô thị trường ngày càng lớn, dần chiếm lợi thế hơn so với những mảng kinh doanh khác. Do đó, nhằm mục đích thiết lập một thiên nhiên và môi trường lành mạnh cho hoạt động giải trí kinh doanh đồng thời nâng cao hiệu suất cao quản trị Nhà nước trong ngành này, việc kinh doanh trên mạng xã hội cũng cần phải tuân thủ theo những pháp luật nhất định.

Theo đó, Bộ Công Thương phát hành Thông tư số 47/2014 / TT-BCT sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 21/2018 / TT-BCT về quản trị website thương mại điện tử. Bài viết dưới đây, đội ngũ những luật sư, chuyên gia pháp luật Luật Dương Gia sẽ nghiên cứu và phân tích, làm rõ những lao lý của pháp lý về pháp luật của pháp lý về kinh doanh online trên mạng trực tuyến. Quy định của pháp lý về kinh doanh online trên mạng trực tuyến. Đối tượng phải ĐK kinh doanh, thủ tục ĐK kinh doanh.

1. Quy định của pháp luật về kinh doanh online trên mạng trực tuyến

Cá nhân, tổ chức triển khai, doanh nghiệp khi có nhu yếu đều được phép kinh doanh trên mạng xã hội, website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động ( gọi tắt là ứng dụng di động ) dưới những hình thức kinh doanh online sau :

– Hình thức bán hàng thông qua các trang mạng xã hội đã được thiết lập dưới hình thức các sàn giao dịch thương mại điện tử (như Facebook, Zalo, Twitter…), website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động) để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm.

Đây là hình thức kinh doanh trên mạng xã hội thông qua một bên trung gian. Các đơn vị này đều đã thực hiện việc thủ tục cấp giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử thì khi kinh doanh theo hình thức này sẽ không phải tiến hành việc xin bất kỳ giấy phép thương mại điện tử nào cả, tuy nhiên vẫn phải làm thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh nếu không thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Hình thức bán hành trải qua website riêng. Đây là hình thức kinh doanh cần tuân thủ một số ít lao lý theo Thông tư số 47/2014 / TT-BCT sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 21/2018 / TT-BCT quản trị website thương mại điện tử và Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP về thương mại điện tử.

– Người bán trên những mạng xã hội pháp luật tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 47/2014 / TT-BCT sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 21/2018 / TT-BCT phải tuân thủ những lao lý tại Điều 37 Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP như sau :

+ Cung cấp không thiếu và đúng mực những thông tin pháp luật tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử khi ĐK sử dụng dịch vụ.

+ Cung cấp không thiếu thông tin về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo lao lý từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ trên sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử.

+ Đảm bảo tính đúng mực, trung thực của thông tin về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng trên sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử.

+ Thực hiện những lao lý tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng tính năng đặt hàng trực tuyến trên sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử.

+ Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để Giao hàng hoạt động giải trí thống kê thương mại điện tử .

Xem thêm: Quy định về cấp phép thiết lập trang web

+ Tuân thủ lao lý của pháp lý về giao dịch thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng và những pháp luật của pháp lý có tương quan khác khi bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ trên sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử. + Thực hiện rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo lao lý của pháp lý.

2. Website phải đăng ký với Bộ Công Thương

Theo lao lý tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 47/2014 / TT-BCT sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 21/2018 / TT-BCT, những mạng xã hội, website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động ( gọi tắt là ứng dụng di động ) có một trong những hình thức hoạt động giải trí sau sẽ phải triển khai thủ tục ĐK với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, gồm có :

– Website được cho phép người tham gia được mở những quầy bán hàng trên đó để tọa lạc, trình làng sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Website được cho phép người tham gia được lập những website nhánh để tọa lạc, trình làng sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Website có phân mục mua và bán, trên đó được cho phép người tham gia đăng tin mua và bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ.

3. Thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

Theo lao lý tại Điều 15 Thông tư số 47/2014 / TT-BCT sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 21/2018 / TT-BCT, thương nhân, tổ chức triển khai có nhu yếu thực thi theo những bước sau :

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đăng nhập vào website của Bộ Công Thương để đăng ký đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống.

Xem thêm: Đăng ký bản quyền trang website có được không?

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai phân phối những thông tin sau :

– Tên thương nhân, tổ chức triển khai.

– Số ĐK kinh doanh của thương nhân, số quyết định hành động xây dựng của tổ chức triển khai.

– Lĩnh vực kinh doanh / hoạt động giải trí.

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức triển khai.

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong vòng 3 ngày (tính theo ngày làm việc) Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra và duyệt hồ sơ online, sau đó sẽ có thông báo cụ thể cho thương nhân, tổ chức với các trường hợp sau:

– Thông báo xác nhận là hồ sơ khá đầy đủ và hợp lệ. Thương nhân, tổ chức triển khai được cấp một thông tin tài khoản đăng nhập mạng lưới hệ thống và triển khai tiếp Bước 3

Xem thêm: Mở cửa hàng bán sầu riêng có phải đăng kí kinh doanh?

– Trường hợp hồ sơ còn thiếu : thương nhân, tổ chức triển khai bổ trợ thông tin theo nhu yếu. – Trường hợp bị chối việc ĐK thông tin tài khoản : thương nhân, tổ chức triển khai phải triển khai ĐK lại.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ ĐK rất đầy đủ, hợp lệ và nhu yếu thương nhân, tổ chức triển khai triển khai tiếp Bước 5. – Thông báo hồ sơ ĐK không hợp lệ hoặc nhu yếu bổ trợ thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức triển khai quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ trợ những thông tin, hồ sơ theo nhu yếu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo như mục thương nhân, tổ chức phải gửi hồ sơ đăng ký bằng bản giấy cho Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số).

Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK bản giấy không thiếu, hợp lệ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương triển khai xác nhận ĐK. Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến qua thông tin tài khoản truy vấn mạng lưới hệ thống, Bộ Công Thương – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông tin qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức triển khai đã ĐK để thương nhân, tổ chức triển khai hoàn hảo hồ sơ .

Xem thêm: Lựa chọn loại hình kinh doanh đối với dịch vụ cho thuê xe có lái

Khi xác nhận ĐK, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức triển khai qua địa chỉ thư điện tử đã ĐK một đoạn mã để gắn lên website phân phối dịch vụ thương mại điện tử, bộc lộ thành hình tượng ĐK. Khi chọn hình tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin ĐK tương ứng của thương nhân, tổ chức triển khai tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động giải trí thương mại điện tử.

Quy định của pháp luật về kinh doanh online trực tuyến

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

4. Hồ sơ đăng ký

Điều 14 Thông tư số 47/2014 / TT-BCT pháp luật hồ sơ ĐK gồm có : – Đơn ĐK website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử. – Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để so sánh. Cá nhân, tổ chức triển khai trực tiếp triển khai thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức triển khai có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên. – Đề án cung ứng dịch vụ. – Quy chế quản trị hoạt động giải trí của website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử gồm có những nội dung sau :

Xem thêm: Thành lập website tuyển dụng như thế nào?

+ Các nội dung pháp luật tại Điều 38 Nghị định số 52/2013 / NĐ-CP.

+ Cơ chế giải quyết và xử lý, thời hạn giải quyết và xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp lý trên website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử.

– Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa thương nhân, tổ chức triển khai sở hữu website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể tham gia mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trên website đó.

– Các điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch chung vận dụng cho hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trên website ( nếu có ).

5. Xử phạt vi phạm về thương mại điện tử

Kể từ ngày 1/1/2014 Nghị định 185 / 2013 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 124 / năm ngoái / NĐ-CP có pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng.

‘ Điều 81. Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động ( gọi tắt là ứng dụng di động ) 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :

a ) Thiết lập website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không ĐK với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ;

b ) Nhận chuyển nhượng ủy quyền website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền hoặc không thực thi ĐK lại với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ;

c ) Triển khai cung ứng dịch vụ thương mại điện tử không đúng với hồ sơ ĐK ;

d ) Gian dối hoặc phân phối thông tin sai thực sự khi ĐK website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử ;

đ ) Giả mạo thông tin ĐK trên website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử ;

e ) Tiếp tục hoạt động giải trí phân phối dịch vụ thương mại điện tử sau khi chấm hết hoặc bị hủy bỏ ĐK. 5. Hình thức xử phạt bổ trợ :

Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, 3 và Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả :

Buộc tịch thu tên miền “. vn ” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên những kho ứng dụng hoặc trên những địa chỉ đã cung ứng so với hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm b, c, đ và e Khoản 4 Điều này. ”

Như vậy, những tổ chức triển khai, cá thể thực thi hành vi thiết lập website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không ĐK với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật hoàn toàn có thể đối lập với mức xử phạt lên đến 30.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động giải trí thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng …

Xem thêm: 7 BƯỚC BÁN HÀNG ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HIỆU QUẢ

Nguồn: Luật Dương Gia

You may also like

Leave a Comment

DỊCH VỤ

Thiết kế web bán hàng
Thiết kế web doanh nghiệp
Thiết kế web theo yêu cầu
Đăng ký Domain giá rẻ
Hosting chất lượng cao

Phát triển nội dung website
Quảng cáo Google Ads
Dịch vụ Seo web giá rẻ
Email theo tên miền
Đăng ký Bảo mật SSL

HỖ TRỢ

Bảng giá
Kho giao diện
Công cụ SEO
Blog Kiến thức
Tài liệu hướng dẫn

VỀ MIGODA

Giới thiệu
Hình thức thanh toán
Chính sách đại lý
Blog
Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - TRUYỀN THÔNG MIGODA

04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM

PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0903.670001
Hotline: 0347.636163
Email: [email protected]

PHÒNG KỸ THUẬT

Hotline: 0347.636163
Hotline: 0945.191800
Email: [email protected]

Bản quyền thuộc về MIGODA. Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại MIGODA có nghĩa là bạn đồng ý với Quy định sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Designed by Migoda | Nền tảng tạo website chuyên nghiệp

Kết nối với chúng tôi 

DỊCH VỤ

Thiết kế web bán hàng
Thiết kế web doanh nghiệp
Thiết kế web theo yêu cầu
Đăng ký Domain giá rẻ
Hosting chất lượng cao

Phát triển nội dung website
Quảng cáo Google Ads
Dịch vụ Seo web giá rẻ
Email theo tên miền
Đăng ký Bảo mật SSL

HỖ TRỢ

Bảng giá
Kho giao diện
Công cụ SEO
Blog Kiến thức
Tài liệu hướng dẫn

VỀ MIGODA

Giới thiệu
Hình thức thanh toán
Chính sách đại lý
Blog
Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - TRUYỀN THÔNG MIGODA

04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM

PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0903.670001
Hotline: 0347.636163
Email: [email protected]

PHÒNG KỸ THUẬT

Hotline: 0347.636163
Hotline: 0945.191800
Email: [email protected]

Bản quyền thuộc về MIGODA. Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại MIGODA có nghĩa là bạn đồng ý với Quy định sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Designed by Migoda | Nền tảng tạo website chuyên nghiệp

Kết nối với chúng tôi